Bidragsansökan

Beviljade bidrag.

SökandeAnsökan gällerBeviljad finansiering
Totalt:250020,00€
Märaskärs Stugförening i Korsholm rf.
Ansöker lokalt via Aktiastiftelsen i Korsholm om ett ekonomiskt bidrag till en intressant skärgårdsmiljö i Korsholm Märaskär, en ö-grupp utanför Köklot
Många mäniskor besöker holmarna på sin fritid för att njuta av havet och det rikliga djurlivet
470,00€
Hankmo daghems föräldraförening r.f.
Bidragsansökan
500,00€
Vaasan Meripelastusyhdistys ry
Vaasan Meripelastusyhdistyksen operatiivinen toiminta ja nuorisotoiminnan kehittäminen
1500,00€
Voitby Marthaförening r.f.
Bidrag för Marthagården
700,00€
Korsholms Spejare r.f.
Verksamhetsbidrag för året 2024
400,00€
Veikars föräldraförening Veikids rf
Verksamhetsbidrag för morgon- och eftermiddagsverksamheten
2000,00€
Hankmo idrottsförening r.f.
Hankmospårens upprätthållande, banläggning för Hankmoloppet 20 år och avgiftsfri idrottsverksamhet för barn och unga
1500,00€
Hem och Skola vid Kvevlax Lärcenter r.f.
Bidrag till verksamhet och utrustning till förmån för Kvevlaxnejdens förskole- och lågstadieelever med familjer.
1500,00€
Västerhankmo ungdomsförening r.f.
Föreningens verksamhet
2000,00€
Finlands Svenska Autism- och Aspergerföreningen r.f
Simning för familjer, bio, gymppaskoj för barn och unga samt en måbra-träff med jullunch för anhöriga
1800,00€
Hem och Skola Helsingby r.y.
Skolbesök vid Wasa Up
850,00€
Kvevlax Idrottsvänner rf
Kvevlax Idrottsvänner har i och med att Korsholms kommun byggt ny sportstuga i Kvevlax varit tvungna att bygga garage för förvaring av traktor och utrustning för dragning av skidspår och tillverkning av konstsnö.
4000,00€
IF Kvarken r.f.
Uppdatering av volleybollplan i Björköby
2000,00€
FinFami Pohjanmaa ry /FinFami Österbotten rf
Verksamhet för anhöriga till personer med psykisk ohälsa
1500,00€
Wasa Unique rf
Föreningens 5-års jubileum
3000,00€
Kvarkens naturskola / Natur och Miljö r.f.
För naturskolverksamhet i skolor och daghem i Kvarkens naturskolas verksamhetsområde 2024
3000,00€
Korsholms gymnasium (Korsholms kommun)
Understöd för fem projekt i Korsholms gymnasium
3000,00€
Iskmo-ungsund Hembygdsforskare rf
Cafeverksamhet i Bystugan i Jungsund
1500,00€
Korsholms 4H-klubb rf
Barn och ungdomsverksamhet
3000,00€
Mustasaaren Keskuskoulun vanhempien yhdistys ry
Välituntivälineitä, retkien ja liikuntapäivien tukeminen
1500,00€
Sundom Lokal TV
Understöd för Sundom Lokal TV:s verksamhet
1000,00€
Iskmo-Jungssund Bollklubb r.f
Understöd för den fortlöpande verksamheten
4000,00€
HiA - Hörselskadade i arbetslivet rf
PowerPark dag
1000,00€
Pohjola: Norden i Korsholm rf
Verksamhetsbidrag för att genom olika typer aktiviteter för att som medborgarrörelse vidga kunskapen om våra nordiska grannländer. Vi riktar oss till olika åldersgrupper med kulturellt program.
500,00€
Rebecka Sretenovic
Musikturné i Svenskfinland juli-augusti 2024
1500,00€
Sepänkylän Martat ry
Kokkikurssi.
400,00€
Korsholms Cancerklubb / Pernilla Vikström
Verksamhetsbidrag för Korsholms Cancerklubb
2000,00€
Wassor Ungdomsförening r.f.
Verksamhetsbidrag för 2024
1000,00€
Reumaföreningen Dolores r.f.
Verksamhetsbidrag
900,00€
Världsarvet i Kvarken rf
Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård
2000,00€
Vassor Marthaförening rf
100-års jubileum och deltagande i marthaförbundets årsmöte i Gamla Vasa
1500,00€
Kronan serviceenhet, Vasaboende, Österbottens välfärd
Spel och material för socialträning
500,00€
Korsholms kommun
Stipendieutdelning
15000,00€
Vasa-Korsholm guider rf - Vaasa-Mustasaari oppaat ry
Upptäck Smedsby – historia, nutid och framtid Bildkarta och orientering för alla med premiär på Ellys marknad 24.5.2024
1250,00€
Svenska handelshögskolan
Vi ansöker om understöd för att stöda etableringen av det nya programmet och verksamheten vid Hankens campus i Vasa. Vi planerar etablera två nya professurer med koppling till det nya magisterprogrammet, en i redovisning och en i finansiell ekonomi.
6000,00€
Hembygdsforskarna inom Singsby Hembygdsförening r.f.
Digitalisering och katalogisering av fotografier och handlingar i Singsby
2000,00€
Pixne Kamratförening r.f.
Verksamhetsbidrag för stödjande eftervård för missbrukare
700,00€
Kyrkomusikerföreningen r.f.
Orgelkurs för unga klaverspelare i Svenskfinland
200,00€
Tölby-Vikby Hem och skola rf
Tölby-Vikby Hem och skolas verksamhet
3000,00€
Korsholm´s hvc pensionärer
Verksamhet
500,00€
Kronvik lägergårdsförening rf.
Reperationer och allmänna anskaffningar
1500,00€
Vikingborg Uf
Egen del av finansiering av plåttak
1750,00€
Finlands Röda Kors/Ungdomslägergruppen
Ungdomsläger på Gåshällan i Närpes 8–11.7.2024.
600,00€
Historian rf
Skapa digitala modeller av viktiga platser i Korsholm för undervisning. Målet är att möjliggöra meningsfulla kulturupplevelser för elever, lärare och museiguider genom en plattform där de kan mötas digitalt.
3000,00€
Hem & Skola föreningen vid Norra Korsholms skola rf
Allmänt bidrag
2500,00€
Vaasanseudun neuroyhdistys - Vasanejdens neuroförening ry
Vaasanseudun neuroyhdistyksen toiminta
1400,00€
Korsholms hjärtförening rf 7 Mustasaaren sydänyhdistys ry
teaterföreställning
800,00€
Kvevlax Uf
Färdigställning av köksrenoveringen och andra pågående projekt, anskaffning av köksservis och köksmaterial.
4000,00€
NOX rf
Konsertverksamhet under år 2024
1000,00€
Kuni Byaförening r.f.
Renovering av Kuni Byagård
2000,00€
Hörselföreningen i Vasanejden rf
För verksamheten
600,00€
Korsholms Sportryttare rf
Fiber- och sand till ridbanan
1500,00€
WASA UNGDOMSFÖRENING SKATILA R.F.
BIDRAG FÖR VÅRT 130 ÅRS FIRANDE
3000,00€
Åbo Akademi/FNT/Energiteknik
(ENERGY-VISIONS). Alternativa visioner för energiomställning i Öb 2035 och 2050. I projektet vägs tekniska möjligheter mot ekonomiska och hållbarhetsutmaningar. Proj. förverkligas som ett samspel mellan b la universitet, industri och kommuner.
3000,00€
Åbo Akademi i Vasa
Stipendier från Aktiastiftelsen i Korsholm att fördela till studerande vid Åbo Akademi i Vasa
1500,00€
Hippowasa rf ry/Anna Tujulin
Bidrag för utveckling av verksamhet
2000,00€
KVEVLAXNEJDENS PENSIONÄRSKLUBB RF.
Att uppmuntra pensionärer att delta i gemensam verksamhet för att förhindra ensamhet och stimulera till fysisk aktivitet och utvidga det sociala nätverket
700,00€
Kvevlax Hembygdsförening r.f.
Understöd för underhåll och reparationer av föreningens byggnader.
2000,00€
Anna Roos, työryhmä Roos-Ylikallio
Nuorille suunnattu mestarikurssi kesällä 2024
1000,00€
Miekka - Staversby byagård
Ett verksamhetsbidrag
400,00€
Korsholmsnejdens demensförening r.f.
Verksamhet för närstående till minnessjuka
500,00€
Unga Scenkompaniet rf
Familjeföreställningen ”Buster Keaton på månen”, som görs i samarbete med Wasa Teater och får premiär våren 2025. Unga Scenkompaniet gör efterforskning och förberedande arbete, samt medverkar med regissör, koreograf och en skådespelare.
2000,00€
Korsholman Musiikkijuhlat ry
42. Korsholman Musiikkijuhlien järjestäminen 23.-31.7.2024
6000,00€
Understödsföreningen för Korsholms Teater rf
Korsholms teaters pedagogiska och konstnärliga verksamhet
2500,00€
Stormlyktan Kvevlax rf
Verksamhetsbidrag för att att bedriva scoutverksamhet för barn och unga i Kvevlax med omnejd
500,00€
Understödsföreningen för Korsholms svenska församlings musikskola rf
Understöd för Kammarkören Psallites och Korsholms kammarorkesters uppförande av Mozarts Requiem i Korsholms kyrka under allhelgona 2024 samt Rutters Magnificat våren 2025, då musikskolan firar 60 år.
1500,00€
FC KoMu ry
Tuki lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen mahdollistamiseen
3000,00€
Kvevlax Sångkör rf
Blandad körverksamhet i Kvevlax med omnejd
800,00€
Garantiföreningen för Kvevlax Musikskola rf
fortlöpande musikverksamhet bland barn och undomar i Kvevlax med omnejd
1000,00€
Ungdomsföreningen Hoppet rf
Verksamhet, driftskostnader
2000,00€
Korsholms Högstadium
Verksamhet för att stärka gemenskap samt ge guldkant i skolvardagen
6000,00€
Solf Byaråd r.f
Solfbladet 2st 24 sidiga nummer per år
1000,00€
Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Sommarläger för barn 7-12 år på Vikingborg i Böle, Korsholm 10-14.6.2024
1500,00€
Vaasan Sporti Juniorit ry
Harrastetoiminnan kehittäminen
1000,00€
Replot daghems föräldraförening Redet rf
Vårutfärder vid Replot daghem 2024
1000,00€
Hem och Skola föreningen vid Korsholms högstadium rf c/o Joanna Kraft-Nappari
Bidragsansökan till Hem och skola-verksamheten vid Korsholms högstadium
2000,00€
Garantiföreningen för Musikskolan i Norra Korsholm o Köklot r.f.
Verksamhetsbidrag för lokal musikskola
1000,00€
Singsby Sångkör r.f.
Verksamhetsbidrag för 2024
400,00€
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu
Mustasaari stipendi
1500,00€
Iskmo-Jungsund Uf r.f.
Inköp av luftvärmepump
2000,00€
Tuovilan Martat ry
Kurssit ohjaajien palkkiot
500,00€
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Över tröskeln 2.0 med syfte att främja barn och ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa genom meningsfulla fritidsaktiviteter som kombinerar motion och kultur i svenska Österbotten.
3000,00€
Österbottens hantverk rf
Utveckling av föreningen Österbottens hantverk rf:s verksamhet - nytt koncept med föreningens ordinarie verksamhet och butiksverksamhet i delat utrymme.
1000,00€
Älvbyarna i Östra Korsholm rf
Medfinansiering till Leader-projekt i Älvbyarna
4000,00€
StämmBandet r.f
Verksamhetsbidrag
300,00€
Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f.
Projektbidrag
1000,00€
Folkhälsan i Korsholm r.f.
Simskola, Eftis, verksamhet för äldre, barnverksamhet
5000,00€
Petsmo UF
Slutförande av projekt Petsmo Vinterbadare/Byggande av mobil bastu för allmänt bruk
2000,00€
Team Pegasos ry
Tryggandet av säkerhet inom ridsporten för barn och unga, genom uppdatering av hinderpark, speglar samt ridunderlag
1500,00€
Tuovilan kylä- ja vanhemapinyhdistys ry
Kylän asukkaiden viihtyvyyteen
1500,00€
Korsholms Krigsveteraner r.f.
Verksamhetsbidrag
1200,00€
Kuula-institutet / Vasa stad
Elevstipendier
500,00€
Hagnäs-Vassor Fiskargilles Maskinsektion ry
Kaislanleikkaus Vassorinlahdella
1000,00€
Vaasan yliopisto
Valmistuneiden stipendit
1500,00€
AhjoPartio
Ahjopartion jatkuvat tavoitteet
3000,00€
Regnbågsallians
Verksamhetsbidrag - Korsholm Prideevenemang och regnbågscafé för ungdomar
2000,00€
Koskö Hembygdsförening rf
Hembygdsförening
1300,00€
Smedsby Hembygdsförening rf
uppbyggnad av blocksåg
1000,00€
Röda Korset, Vasa svenska avdelning
Anskaffning av övningsmaterial till aktiv Förstahjälpen grupp
900,00€
Folkhälsan i Kvevlax rf
Seniorverksamhet
700,00€
Aktion Österbotten r.f.
Verksamheten 2024 och övriga projekt
3000,00€
Yrkeshögskolan Novia
Stipendium till studerande hemmahörande från stiftelsens verksamhetsområde
1500,00€
Vamia
Yrkeskolan Vamia
1500,00€
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten
Bidrag till stipendier
1500,00€
Svenska handelshögskolan
Stipendier till förtjänta studerande
1500,00€
Wahlrooska rf
Ansökan om bidrag för köksinredning till föreningshus
2000,00€
Korsholms pensionärsförening rf
Tidningen Korsholmssenioren
3500,00€
Korsholmsgille rf
För att ordna Luciafester, spela på ålderdomshem, ordna Allsångs tillfällen.
1000,00€
Österhankmo hembygds- och ungdomsförening Nordstjärnan rf.
Verksamhetsbidrag 2024
1000,00€
Korsholm Big Band - Knallhattarna r.f.
Musikaliskt uppträdande
1000,00€
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby rf
Allmänt verksamhetsbidrag för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet.
3000,00€
Fotbollsföreningen FC Kuffen r.f.
Understöd Fc Kuffens Verksamhet
1000,00€
Finlands svenska taltidningsförening rf
För utgivning av taltidningar 2024
1500,00€
Singsby Hembygdsförening r.f.
Singsby hembygdsförenings föreningshus
1500,00€
Smedsby Ungdomsförening r.f.
Barn-, ungdoms-, och revyverksamhet
3000,00€
Hem och Skola vid Kvevlax Lärcenter
Hem och Skola aktiviteter vid Kvevlax Lärcenter
1500,00€
Folkmusikgruppen Smedarna
Musikframträdanden
500,00€
IF Femman rf.
Finansiering av den idrottsverksamhet som IF Femmans tre sektioner bedriver. Bidraget fördelas enligt en överenskommen grund vidare till sektionerna där det används enligt nedanstående beskrivning.
6000,00€
DUV i Vasanejden
Anordnadet av simning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning med olika sorters stödbehov i Smedsby, Korsholm under vår- och höstterminen 2024.
3000,00€
Tölby hembygdsförening
Uppdatering av kök
2000,00€
Föräldraföreningen för Replot- Björkö skola r.f.
Byggande av en multifunktionsarena vid Replot - Björkö skola i Korsholm
8000,00€
Malax Idrottsförening Ishockey Juniorer rf
Bidrag för Hockeyskolan och målvaktsskola
1000,00€
Ritz Lindy Hoppers r.f.
Finansiering för att ordna avgiftsfria pröva på tillfällen och socialdanser inom Lindy Hop
500,00€
Mellersta Österbottens Svenska Diabetesförening rf
Ordnande av gruppverksamhet i Korsholm för typ 1 och typ 2 diabetiker. Bidrag för resa till Svenska Träffen.
1000,00€
Botnia Parkinsonförening rf
Bidrag för rehabilitering
500,00€
Fotbollsföreningen FC Kuffen r.f.
Understöd Fc Kuffens Verksamhet
1500,00€
Malax Veterantraktorförening rf
Ungdomsverksamhet, underhåll och nyanskaffningar
3000,00€
Karkmoby - Kyläyhdistys
Aktiviteter till byborna
1000,00€
Folkhälsan i Replot r.f.
Barnklubbar och simskoleverksamhet
1000,00€
Idrottsföreningen Hoppet rf
Ansökan om bidrag till utegym samt för verksamheten
3000,00€
Replot Ungdomsförening r.f.
Installation av solpaneler
2000,00€
Replot Frivilliga Brandkår r.f.
Finansieringen av nya mellandräkter och stationskläder
2000,00€