Kontaktuppgifter


Styrelseordförande
Hans Boije
hans.boije@tosant.fi, tfn 050 362 0893

Delegationsordförande
Dan Örndahl
dan.orndahl@primafastigheter.fi, tfn 040 021 0335

Ombudsman
Bjarne Dahlback
bjarne.dahlback@outlook.com, tfn 044 986 3352