Välkommen

Aktiastiftelsen i Korsholms ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Korsholm.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda verksamhet som främjar sparandet. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet, som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller av kommun upprätthållen verksamhet eller enskilda personer.